Hvad påvirker din kreditvurdering

kreditvurdering

Hvad er en kreditvurdering

En kreditvurdering er en stress test af din privatøkonomi, den skal sikre at du kan tilbagebetale privatlånet inden for låneaftalens rammer.

Men hvilke forhold har egentligt indflydelse på den kreditvurdering, som man foretager?

Når man laver en risikoberegning, så er indtægten en af grundpillerne i udregningen. Har du en god indtægt, har du også bedre mulighed for at forhandle dig til en attraktiv rente.

For at kunne beregne dit rådighedsbeløb, behøver man have kendskab til dine udgifter. Det er derfor ofte en god ide, at have et gennemarbejdet budget over din privatøkonomi.

Unge mennesker har statistikken imod sig, kigger man statistisk set er unge dårligere til at afbetale deres gæld til tiden. Desuden vil man opleve både en nedre samt øvre aldersgrænse.

Dit uddannelsesniveau samt nuværende arbejde kan også have afgørende betydning for kreditvurderingen. Som højt uddannet vil man som udgangspunkt tjene mere, hvilket spiller ind.

Individuel kreditvurdering

Banken vil automatisk kreditvurdere dig

En kreditvurdering i dag er i høj grad automatiseret, og udarbejdes via en algoritme, der er specialdesignet til at udføre en individuel kreditvurdering af ansøgeren.

Der tages udgangspunkt i dine data ved ansøgningen, og ud over de ovenstående faktorer kigger man bl.a. også på gæld, geografi, boligform, medansøger og budget. 

Hvad du skal oplyse afhænger af den enkelte låneudbyder, og ved en gennemgang varierer de ganske meget.

En kreditvurdering kan ende ud i, at man få tilbudt et mindre beløb end det ansøgte, eller tidshorisonten vurderes længere eller kortere. Det er vigtigt, at man har sat sig ind, hvad den rigtige månedlig ydelse på privatlånet er for dig.

Kritik af låneselskaberne

Forbrugerombudsmanden har været ude med kritik.

Læs undersøgelsen

I en undersøgelse udarbejdet af forbrugerombudsmanden fandt man flere alvorlige overtrædelser af den lovpligtige kreditvurdering. Her forholder man sig til den pågældende lovgivning på området, om at overholde markedsføringslovens bestemmelser om god skik ved at foretage kreditvurderinger som foreskrevet i kreditaftaleloven.

Loven har til formål at forhindre en overgældssætning af forbrugerne, så de ikke ender i en ond gældsspiral, der kan få store konsekvenser for deres private økonomi i fremtiden.

Se dig for!

Kreditvurderingen er for din egen skyld.

Det er yderst vigtigt at man som forbruger holder sig for øje, at et lån foretaget på baggrund af en mangelfuld kreditvurdering, ikke er i ens egen interesse.

En kreditvurdering der overholder lovens foreskrifter, er med til at give dig som forbruger, et lån der ligger inden for rammerne af din økonomiske formåen. Derfor bør man se på, om ansøgningen helt eller delvist indeholder ovenstående faktorer i selve ansøgningsprocessen for privatlånet.