Kan jeg fortryde mit forbrugslån?

Kan jeg fortryde mit forbrugslån?

Kreditaftaleloven

Det kan gå hurtigt måske endda for hurtigt, når man indgår en aftale om at låne penge. Flere står med et behov for at låne penge akut, men enkelte fortryder aftalen efter man har underskrevet.

Hvordan står man så som låntager?

Det ser vi nærmere på herunder, bliv klogere på hvordan man står som forbruger efter underskriften allerede er sat på en låneaftale.

Loven er sat i verden for at beskytte forbrugeren, og har til hensigt at skabe et bedre og mere retfærdigt kreditmarked for kreditkøb og kreditaftaler.

Det vil sige, at du kan opsige den underskrevne aftale inden for 14 kalenderdage, bemærk at der er tale om kalenderdage og ikke hverdage.

Fristen

Hvordan skal du forholde dig?

Fristen fastsættes med udgangspunkt i din modtagelsesdato for aftalevilkårene. Normalt modtager man sine aftalevilkår for lånet samme dag som lånetalen er indgået.

Derfor gælder fristen fra den dag, hvor låneaftalen er indgået, eller den dag, hvor du modtager aftalevilkårene for det pågældende lån.

Spørgsmål?

Læs FAQ om fortrydelsesret

Hvad er en kreditaftale?

En kreditaftale dækker over alle former for aftaler, der vedrører lån og kreditter. Det kan eksempelvis være forbrugslån, kassekreditter, overtræk og køb på kredit

Hvordan fortryder man aftalen?

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesfristen, er det en god idé at henvende sig skriftligt til låneudbyderen.

Dermed kan du altid bevise, at du har underrettet låneudbyderen rettidigt, hvis det kommer til twist mellem jer. Her er det yderst vigtigt, at man får dokumentation for, at meddelelsen er afsendt.

Bemærk, det er afsendelsestidspunktet, som er gældende. Det er nok, at du har sendt meddelelsen, inden fristens udløb.

Hvornår skal beløbet betales tilbage?

Du er forpligtiget til at tilbagebetale lånebeløbet til udbyderen senest 30 dage efter, at du har indgået den oprindelige aftale

Skal jeg betale renter?

Ja, der på løber renter på for perioden. De eventuelle renter for perioden gælder fra du indgik lånet, til du fortrød det igen.

Skal jeg betale gebyrer?

Nej, omkostninger i forbindelse med optagelse af lånet, får du tilbage. Låneudbyderen skal tilbagebetale de eventuelle gebyrer, som du betalte ved aftalen indgåelse.

Du kan klage

Hvad skal du være opmærksom på?

Har du belæg for, at din låneudbyder ikke overholder gældende praksis på området findes der forskellige måder, hvorpå du kan klage:

Det finansielle ankenævn behandler klagerne, hvis selskabet du låner penge af, er ejet af et pengeinstitut. Altså hvis du haroptaget et lån via pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller via en investeringsfonde, så klager man her.

Det finansielle ankenævn

Ankenævnet for Finansieringsselskaber vil behandle forbrugerklager over dem man klader de “fritstående” lån. Her tænker man på lån der ved udstedelse ikke er knyttet til en genstand. Har du optaget et forbrugslån eller et kreditlån, klager man her.

Ankenævnet for Finansieringsselskaber